Опубліковано Залишити коментар

ВИСНОВОК про досвід застосування комплексного гомеопатичного препарату МАСТО-ГРАН виробництва ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка», Україна

Соболєва С.І

Огляд епідеміології захворювання

Молочні залози є частиною репродуктивної системи жінки та являють собою класичний “орган-мішень” щодо дії принаймні 15 гормонів, серед яких найбільш значущими є стероїдні статеві гормони, пролактин, ЛГ, ФСГ, гормони щитовидної залози (тироксин, трийодтиронин), СТГ, кортизол, інсулін, андрогени, мелатонін. Завдяки такому широкому спектру гормональних впливів молочна залоза має високу схильність щодо розвитку різних патологічних дисгормональних процесів – мастопатій, які можуть служити чинником ризику для розвитку раку молочної залози.

Водночас стан молочних залоз пов’язаний зі станом усього організму, саме тому загальне здоров’я, як у психічному, так і у соматичному аспекті, є запорукою збереження здорової молочної залози до глибокої старості. Слід акцентувати увагу на тому, що зміни як гормональних, так і метаболічних співвідношень відбувається задовго до виникнення морфологічного субстрату хвороби – пухлини. Так як порушення поділу та диференціації клітин в організмі можуть виникати внаслідок змін гормональних регуляторних механізмів, то перешкоджати формуванню пухлини можуть як імунні, та і неімунні ефекторні механізми.[1] Деякі фахівці вважають мастопатію тим клінічним дзеркалом, у якому відображаються всі нейроендокринні та метаболічні негаразди жіночого організму. І саме від ступеня вираженості цих негараздів залежить форма захворювання молочних залоз та можливість її прогресування і переходу до злоякісної стадії.[2]

До передпухлинних захворювань, передусім, належать різні варіанти дисплазії молочних залоз (фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз – ФКХМЗ), більш відома як фіброзно-кістозна мастопатія. ФКХМЗ є одним з найрозповсюдженіших захворювань у жінок: в популяції захворюваність складає 30-40%, а серед жінок з гінекологічними захворюваннями – 58-80%.[3] Найбільша частота ФКХМЗ виявляється в репродуктивному віці жінок (25-49 років), тобто в той період, коли найбільш актуально постає питання планування сім’ї та народження дітей.[4]

Частота ФКХМЗ складає в загальній популяції – 12-25%, серед жінок з гінекологічними захворюваннями – 58-80%, серед вагітних – 12-18% (за архівними даними клінік ДУ “ІПАГ АМН України” за 2001-2006 рр.), 65,5% (за даними відділення патології вагітності та пологів ДУ “ІПАГ АМН України” за 2007-2009 рр.). Це свідчить про неуважне ставлення до проблеми та невраховування стану молочних залоз при встановленні клінічного діагнозу. Зростання частоти вияву ФКХМЗ у вагітних за останні роки є результатом нашого скринінгового підходу до ультразвукового та клінічного обстеження молочних залоз у жінок груп ризику (з обтяженим акушерсько-гінекологічним та соматичним анамнезом).[5]

Резюме опублікованих результатів лікування з використанням препарату МАСТО-ГРАН

Принцип гомеопатичного лікування – «подібне лікується подібним». У гомеопатичній практиці застосовують мікро-кількості діючих речовин, природного походження, що з точки зору сучасної науки є токсинами, які викликають у пацієнта симптоми, які подібні до захворювання, що лікують. Цей підхід до лікування може бути виправданим і обґрунтованим в першу чергу при лікуванні хронічних захворювань, у складі комплексного лікування.

Діючі речовини лікарського засобу МАСТО-ГРАН – фармакопейні гомеопатичні інгредієнти: Conium, Calcium fluoricum, Asterias rubens, Phytolacca. Це добре вивчені гомеопатичні субстанції, включені до Німецької гомеопатичної фармакопеї (HP)[6], та до переліку традиційних німецьких гомеопатичних засобів Швабе[7], що використовуються для лікування вищезазначених захворювань (як окремо, так і у складі комплексної терапії) як в Україні, так і в світовій практиці більше 50 років.

Лікарський засіб зменшує прояви порушення сну. Комплексний ефект препарату обумовлений фармакопейними (з підтвердженим ефектом) діючими речовинами.

Гранули МАСТО-ГРАН містять п’ять діючих речовин та,  відповідно, – заміняють п’ять окремих препаратів, що значно спрощує щоденне дозування та сприяє збільшенню прихильності хворого до тривалого лікування.[8]

Власний досвід лікування хворих із використанням ЛЗ МАСТО-ГРАН

Протягом 2018-2019 років препарат було призначено 48 пацієнткам, що мали різні форми мастопатії.

Розподіл пацієнток за віком:

  • 16-25 років – 5 пацієнток;
  • 26-35 років – 25 пацієнток;
  • 36-45 років – 12 пацієнток;
  • 46 років та старше – 6 пацієнток.

Препарат призначався 1 раз на 2 дні по 5 гранул вранці протягом 2-4 місяців.

У перший місяць лікування у 31 пацієнтки (65%) зменшилися болісні відчуття у молочних залозах, відмічався менший дискомфорт при пальпації залоз. Наприкінці третього місяця лікування позитивний ефект був у 42 пацієнток (близько 87%).

При об’єктивному обстеженні ущільнення стали меншими за розміром, невеликі ущільнення зникли (у 18 пацієнток).

При УЗД дослідженні: зменшення розмірів ущільнень у 15 пацієнток (31%), зникнення дрібних ущільнень у 18 пацієнток (37%).

У всіх випадках застосування препарату МАСТО-ГРАН переносимість його оцінена, як добра та дуже добра. Ніяких небажаних явищ від час прийому препарату не зафіксовано.

ВИСНОВКИ:

  1. Комплексний гомеопатичний препарат МАСТО-ГРАН виробництва ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка» достатньо ефективний при лікуванні мастопатії .
  2. Препарат добре переноситься; не було зареєстровано випадків побічних реакцій.
  3. Одержані результати дозволяють рекомендувати комплексний гомеопатичний препарат МАСТО-ГРАН виробництва ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка» для лікування мастопатій.

[1] Сидоренко Л.Н. Мастопатия. – Л.: Медицина, 1998. – 246 с.

[2] Смоланка И.И., Досенко И.В. Дисгормональные гиперплазии МЖ: этиология, клинические формы, принципы терапии // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2007. – № 3 (6). – С. 42-43.

[3] Татарчук Т.Ф., Ефименко О.А., Рось Н.В. Дисгормональные заболевания молочных желез в практике гинеколога-эндокринолога // Эндокринная гинекология. – К., 2003. – С.147-181.

[4] Ласачко С.А. Профілактика непланової вагітності при дифузній доброякісній гіперплазії молочних залоз. Автореф. дис… канд. мед. наук. – К., 1999. – 20 с.

[5] Фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз: самостійне захворювання чи віддзеркалення негараздів жіночого організму? І.А. Жабченко, доктор медичних наук, зав. відділенням патології вагітності та пологів  ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України”, Київ

[6] German Homoeopathic Pharmacopoeia (GHP) with Supplement 1985. English Translation. ISBN 3-7692-1542-7 /Німецька гомеопатична фармакопея (GHP)/

[7] Гомеопатические лекарственные средства. Руководство по описанию и изготовлению. Д-р Вильдар Швабе. Руководство по изготовлению гомеопатических лекарств». Перевод с немецкого. Под редакцией В. И. Рыбака. М., 1967/Гомеопатична фармакопея Швабе

[8] Масто-гран в лечении дисгормональной патологи молочних желез. Казмирчук О., Дмитренко П./ «ЛІКИ УКРАЇНИ» №6 – червень 2001, с.38

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *