Эмитентам

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

 

 

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство “Національна Гомеопатична Спілка”, ідентифікаційний код 24372746, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі – Товариство), станом на 06.03.2020 року

 

№ з/п Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Савін Леонід Єфремович, 2143216134 100 0 100 Савін Леонід Єфремович

2020